Tư vấn sở hữu trí tuệ

1. Tư vấn Luật sở hữu trí tuệ

Đến với Văn phòng luật sư Hương Trịnh, khách hàng sẽ được tư vấn Luật sở hữu trí tuệ trên nhiều nội dung.

Tư vấn pháp luật và đăng ký:

  • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
  • Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ.
  • Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.
  • Bảo hộ nhãn hiệu.
  • Bảo hộ sáng chế, quy trình đăng ký sáng chế.
  • Bảo vệ bản quyền phần mềm, ứng dụng
  • Xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
  • Bảo hộ giống cây trồng.

2. Hỗ trợ thực hiện các vấn đề liên quan Luật sở hữu trí tuệ

1.      Đăng ký bảo hộ logo, thương hiệu độc quyền, nhãn hiệu hàng hóa

2.      Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

3.      Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

4.      Đăng ký bảo hộ sáng chế

5.      Đăng ký mã vạch

6.      Giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ.


 “NIỀM TIN PHÁP LÝ”

CHUYÊN NGHIỆP – TÍN NHIỆM – HIỆU QUẢ – TẬN TÂM – BẢO MẬT